2015

2010

Art conservator. Graduated in l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Art educator, Graduated in the Goethe University Frankfurt/Main