2015

2010

Conservaodra - Restauradora d'art, llicenciada a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Pedagoga d'Art, llicenciada a la Goethe Universitat de Frankfurt/Main