copy of the painting "La bella principessa" - Leonardo da Vinci; egg tempera; suport: wood; 30 x 20 cm